PRIVACY VERKLARING 

Deborah Abigail gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1053 CW) aan de Hasebroekstraat 54-1, hierna te noemen “Deborah Abigail” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Deborah Abigail verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Deborah Abigail u over de manier waarop Deborah Abigail uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Deborah Abigail worden aangeboden op Deborah Abigail.

Artikel 1 – Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk Deborah Abigail gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Deborah Abigail past wat u op Deborah Abigail ziet aan op uw interesses. Deborah Abigail gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen. 2. Doel Deborah Abigail verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Deborah Abigail, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Deborah Abigail gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Deborah Abigail. 3. Bestelling Voor uw bestelling heeft Deborah Abigail uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Deborah Abigail verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op Deborah Abigail bij een externe verkoper bestelt, geeft Deborah Abigail uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Deborah Abigail dat doet. 4. Zakelijke klanten Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Deborah Abigail deze gegevens net zoals die van andere klanten van Deborah Abigail. 5. Social media Op sommige plekken op Deborah Abigail, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Deborah Abigail krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 – Doorgifte aan derden

1. Deborah Abigail geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Deborah Abigail voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Deborah Abigail een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Deborah Abigail op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 – Beveiliging van gegevens

1. Deborah Abigail maakt  – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Deborah Abigail ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar  of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 – Cookies

Het is mogelijk dat Deborah Abigail tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Deborah Abigail werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

 Artikel 6 – Aansprakelijkheid Deborah Abigail

1. Deborah Abigail heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Deborah Abigail verwerkt ten behoeve van Deborah Abigail. Deborah Abigail accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 – Bewaartermijn

1. Deborah Abigail bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Deborah Abigail, tenzij Deborah Abigail op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 – Wijziging Privacy Verklaring

1. Deborah Abigail behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Deborah Abigail bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Deborah Abigail gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Deborah Abigail in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-01-2022.